S

Sara Zorica

3 năm trước

Hoàn toàn thất vọng !!! Tính phí $ 7 cho một lần m...

Hoàn toàn thất vọng !!! Tính phí $ 7 cho một lần mặt trời mọc bằng xoài, có vị như rượu tequila rẻ tiền. Tôi bị xúc phạm !!!! Không bao giờ quay trở lại nữa !!!

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận