R

Rangel Minaya
Đánh giá về Blue Skies Equine

3 năm trước

Hôm qua là một ngày thực sự khó khăn đối với chúng...

Hôm qua là một ngày thực sự khó khăn đối với chúng tôi vì chúng tôi phải nói lời tạm biệt với chú ngựa con 4 tuổi của tôi, bác sĩ Kelsey đã thử mọi thứ có thể trước khi thực hiện cuộc gọi mặc dù, cô ấy đã ở đó suốt thời gian với tôi để nói với các cô đào thân yêu của tôi rằng cô ấy tuyệt vời như thế nào cô ấy thực sự đã làm cho những giây phút cuối cùng trở nên êm dịu đối với tất cả chúng tôi và tôi không thể cảm ơn cô ấy đủ, bạn thực sự có thể nói rằng cô ấy thực sự quan tâm đến những con vật và những người mà cô ấy đến thăm.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận