L

Lowanna Davis
Đánh giá về Blue Skies Equine

3 năm trước

Tiến sĩ Miller thật tuyệt vời. Anh ấy rất nhẹ nhàn...

Tiến sĩ Miller thật tuyệt vời. Anh ấy rất nhẹ nhàng và dễ nói chuyện. Anh ấy sẽ cho phép bạn đặt hàng triệu câu hỏi và trả lời từng câu hỏi, đồng thời điều chỉnh câu trả lời của anh ấy thành các giải pháp tốt nhất cho sức khỏe mà không làm bạn tốn tiền. Trước tiên, anh ấy sẽ yêu cầu bạn làm những việc ở nhà như ăn kiêng và tập thể dục trước khi sử dụng thuốc mà tôi yêu thích. Và cuối cùng thì nó thường hoạt động. Tôi thực sự giới thiệu anh ấy và Blue Skies !!!

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận