T

Tony Lewis

3 năm trước

Sẽ cho 0 sao nếu có thể. Nếu bạn không may phải gi...

Sẽ cho 0 sao nếu có thể. Nếu bạn không may phải giao dịch với công ty này về các vấn đề với Time Warner / Spectrum, hãy cẩn thận. Các cộng sự được đào tạo kém và cung cấp thông tin sai lệch mà cấp trên của họ sẽ không sao lưu. Nếu họ bị ràng buộc vì những thông tin sai lệch mà họ cung cấp cho bạn, họ chỉ đơn giản là bỏ nhận cuộc gọi của bạn (việc lấy số điện thoại thậm chí còn không dễ dàng), từ chối trả lời email hoặc thư thoại của bạn. Thực sự là một lời bào chữa thiếu đạo đức, kém cỏi cho một công ty tiếp thị. Bạn không thể trở nên kém cỏi hơn nữa. TRÁNH!

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận