G

Gardner West-Bound
Đánh giá về Douglas Reynolds Gallery

2 years ago

Robert, đại diện phòng trưng bày. rất nổi tiếng tr...

Robert, đại diện phòng trưng bày. rất nổi tiếng trong các tác phẩm nghệ thuật để bán. Anh ấy biết về các nghệ sĩ, nơi đặt xưởng vẽ của họ và các nghệ sĩ khác nhau trên các phương tiện mà họ làm việc. Mặc dù giá cả có vẻ đắt nhưng đây là cửa hàng ký gửi của các nghệ sĩ, nơi phần lớn số tiền được trả cho nghệ sĩ và chúng được đảm bảo là tác phẩm nghệ thuật ĐÚNG NHẤT!

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận