H

Helia B
Đánh giá về Douglas Reynolds Gallery

3 years ago

Thật là một đội tốt bụng và chuyên nghiệp. Tôi đã ...

Thật là một đội tốt bụng và chuyên nghiệp. Tôi đã nhận được câu trả lời trong vòng một giờ. Tôi rất vui được nói chuyện với cô Gibbons, người đủ kiên nhẫn và tử tế để trả lời tất cả các câu hỏi của tôi, liên lạc với nghệ sĩ và nhìn thấu mọi thứ. Một niềm vui tuyệt đối của một trải nghiệm. Không thể giới thiệu đủ !!! Cảm ơn bạn.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận