P

Pernille Stent
Đánh giá về Cottesloe Chiropractic

3 years ago

Bác sĩ Eric Schwelm đã sắp xếp lưng cho tôi sau 11...

Bác sĩ Eric Schwelm đã sắp xếp lưng cho tôi sau 11 năm xoay sở với tình trạng gãy xương không phát hiện sau một tai nạn xe hơi. Tôi bị gãy 5 đốt sống, do đó chúng hợp nhất với nhau. Sau một thời gian dài với nỗi đau nghiêm trọng tích tụ, tôi bắt đầu cảm thấy hoàn toàn mới. Cảm ơn Eric !!!

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận