r

rachana chiluka
Đánh giá về Altura Consulting Pvt Ltd

3 năm trước

Bạn không biết khi nào công ty sẽ sa thải, không c...

Bạn không biết khi nào công ty sẽ sa thải, không có bất kỳ sự thông báo trước và đưa ra lý do không liên quan. Đừng tham gia vì rất lãng phí thời gian.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận