M

Malte Petry
Đánh giá về Travian Games

3 năm trước

Đội ngũ tận tâm dưới sự quản lý mới, văn hóa doanh...

Đội ngũ tận tâm dưới sự quản lý mới, văn hóa doanh nghiệp tích cực mang tính xây dựng, nhiều trò chơi mới hợp thời trang, sáng kiến ​​lãnh đạo mới và sự phát triển nhân sự xuất sắc của bộ phận nhân sự.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận