C

Carolyn People Banks

3 năm trước

Tôi cảm ơn anh SCOTT vì tôi, chồng tôi luôn ủng hộ...

Tôi cảm ơn anh SCOTT vì tôi, chồng tôi luôn ủng hộ gia đình chúng tôi, anh ấy rất tốt với tôi và chồng hãy chúc phúc

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận