b

bavaria Muc
Đánh giá về Travian Games

3 năm trước

Trò chơi tuyệt vời, khiến tôi hồi hộp trong nhiều ...

Trò chơi tuyệt vời, khiến tôi hồi hộp trong nhiều năm, hy vọng sẽ sớm trở thành một phần của đội này ... nếu chỉ là một đầu bếp

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận