L

Lovely Joseph
Đánh giá về Kiki McDonough

3 years ago

Phát hiện ra cửa hàng khi tìm đường Pavilion. Nhữn...

Phát hiện ra cửa hàng khi tìm đường Pavilion. Những người phụ nữ bán hàng nồng nhiệt đã giúp tôi tìm đường. Họ đã đề nghị cho tôi thử một chiếc vòng tay và tôi thích nó! :)

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận