I

Ian Gard
Đánh giá về Travian Games

3 năm trước

Những kẻ điều hành trò chơi này thật tệ, bạn vô tì...

Những kẻ điều hành trò chơi này thật tệ, bạn vô tình vi phạm một quy tắc và họ sẽ cấm bạn. KHÔNG MUA VÀNG.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận