s

sachin kumar
Đánh giá về Information Dynamics

3 năm trước

Đó là một công ty rất tốt cho những người mới làm ...

Đó là một công ty rất tốt cho những người mới làm quen cũng như có kinh nghiệm. Tôi bắt đầu nhà cung cấp dịch vụ của mình như một người mới hơn và học hỏi tất cả công nghệ mới hiện đang được sử dụng trong tất cả các ngành công nghệ thông tin. Người quản lý sẽ thúc đẩy chúng tôi triển khai công nghệ.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận