F

Fayaz Ahamed
Đánh giá về Information Dynamics

3 năm trước

Tôi đã được chọn vào vòng cuối cùng theo cuộc thảo...

Tôi đã được chọn vào vòng cuối cùng theo cuộc thảo luận qua điện thoại với md nhưng tiếc là công ty đã chọn người khác. Mối quan tâm chính của tôi là tôi đã được nhân sự tình nguyện liên hệ cho cuộc gọi trực tuyến cuối cùng với md nhưng họ đã hủy nó và khi theo dõi, tôi được thông báo rằng tôi không được xem xét. Trước đó, tôi đã theo dõi nhân sự vài lần và tôi đã hy vọng. Cảm thấy rất thất vọng và nó rất phi đạo đức. Trong thời buổi đại dịch như thế này các công ty nên biết cách để không làm mất thời gian của ứng viên.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận