S

Sunai Malar
Đánh giá về Information Dynamics

3 năm trước

Nơi tuyệt vời để làm việc. Môi trường được bao qua...

Nơi tuyệt vời để làm việc. Môi trường được bao quanh với những người có đầu óc tích cực. Giám đốc của Tổ chức có giá trị đạo đức cao, Ông thúc đẩy các nguồn lực và thực sự giúp MANG LẠI TÀI NĂNG CÁ NHÂN. Động lực thông tin là nơi phù hợp cho các Cá nhân Tài năng và Nơi tốt nhất để nâng cao Kỹ năng của bạn. Tổ chức dựa trên sản phẩm tuyệt vời tập trung vào sự hài lòng của khách hàng mà không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm có thể phân phối.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận