K

Kazim Hussain

3 năm trước

công việc học tập rất tuyệt vời..các bạn giúp việc...

công việc học tập rất tuyệt vời..các bạn giúp việc..có nhiều kinh nghiệm..đã làm việc trên một vài phương tiện..nhưng tất cả đều tốt..chúc 2 b sớm làm việc với các bạn

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận