S

Sherry Lane

3 năm trước

Công ty này không đúng. Tôi và mẹ đau buồn vì mất ...

Công ty này không đúng. Tôi và mẹ đau buồn vì mất đi người anh em trai duy nhất của tôi đã qua đời vào tháng trước mẹ tôi đã trung thành trả tiền bảo hiểm cho họ trong 4 năm chưa bao giờ bỏ lỡ một khoản thanh toán nào mà họ đã làm với tôi khi đến lúc trả tiền là không đúng chút nào. Tôi sẽ không đối phó với họ cả

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận