Bộ lọc
Trốn

Các công ty hạng mục hành nghề y tốt nhất trong Ru-ma-ni

Khám phá những công ty tốt nhất với Trustburn

Bộ lọc
Các công ty 124
Trang 1 / 2
Dermestetica

Nhận xét 10

4.2

Dịch vụ y tế rất tốt, các bác sĩ cư xử như bác sĩ chứ không phải như doanh nhân, dành thời gian, sự quan tâm và kiên nhẫn cần... hơn

Alis Ele đã đánh giá