Bộ lọc
Trốn

Các công ty hạng mục Quốc phòng & không gian tốt nhất trong nước Bỉ

Khám phá những công ty tốt nhất với Trustburn

Bộ lọc
Các công ty 37
Qinetiq space

Nhận xét 15

3.7

Người quản lý hèn nhát thiếu sự chính trực và kiến ​​thức. Người quản lý sợ công việc riêng và năng nổ thụ động. Thiếu thông ... hơn

Pedro Barbosa đã đánh giá