Bộ lọc
Trốn

Các công ty hạng mục ngân hàng tốt nhất trong Ukraina

Khám phá những công ty tốt nhất với Trustburn

Bộ lọc
Các công ty 96
Raiffeisenbank Ukraine

Nhận xét 12

1.9

Tôi đã phục vụ trong bộ vài năm và chưa bao giờ có bất kỳ vấn đề nào. Tôi nghĩ rằng tất cả các đánh giá tiêu cực chỉ vì những... hơn

Vladimir Ksenyk đã đánh giá